Sverigedemokraterna i Katrineholm | Sida 23

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Katrineholm

Varmt välkomna till vår förening.
Besök oss även på Facebook.

Postadress:

SD Katrineholm
Box 15
641 21 Katrineholm

Skicka e-post till oss:

Webbansvarig:
Johnny Flemström 076-2096325
johnny.flemstrom@sd.se

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Linda Hefvelin, Valorganisatör
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-309842
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-231645

 

Alla medlemmar kan nu kandidera till Val2018:

Kandidathandlingar hittar ni här.

 • Snälla Göran Dahlström!

  Av Admin den 4 juni, 2013
  0
  0

  Det duger inte att du gång på gång beklagar dig över kommunens kostnader för de invandrare som tagits emot. Det är DU och dina lierade moderat-vänner som har skapat den situation som råder! Det är på grund av DIG – och övriga socialmoderater – som kommunens invånare står inför ytterligare neddragningar inom vård, skola och omsorg (plus eventuella skattehöjningar). DU bär ansvar! Det vore då också klädsamt om du inför kommunens invånare och skattebetalare visade en tillstymmelse till självrannsakan och inte alltid skyllde på andra! Snälla Göran Dahlström, visa lite ryggrad och tala klarspråk!

  Kenneth Malm
  Ordförande
  Sverigedemokraterna Katrineholm 
 • Premier till de som vistas illegalt i Sverige

  Av katrineholm den 15 maj, 2013
  0
  0

  Från och med 1 juni 2013 gäller att personer som vistas illegalt i Sverige, d.v.s. begår lagbrott, endast behöver betala 50:- per besök hos tand- och sjukvård samt vid inköp av medicin.

  Jag har ännu inte hört ett enda hållbart argument FÖR varför svenska skatter ska betala sjuk- och tandvård till de som vistas illegalt i landet. En kvinna i Nyköping frågade mig om inte jag skulle hjälpa en person som höll på att förblöda på gatan? Givetvis skulle jag det! Men jag skulle inte kräva att en annan person, liggandes bredvid och lika illa däran ska ta sig samman och hjälpa till. Och det är så det fungerar nu! Människor som betalar skatt och som därigenom gjort sig förtjänta av den svenska välfärden ska stå tillbaka till förmån för personer i samma behov av hjälp men som inte bidragit med en krona till kostnaden!

  Samma kvinna argumenterade med att migrationsverket ibland tar felaktiga beslut, d.v.s. personer som egentligen ska bedömmas ha skäl till asyl i Sverige ibland blir nekade uppehållstillstånd på felaktiga grunder. Med samma logik bör vi släppa ut alla de som dömts till fängelse eftersom det även inom det allmänna rättsväsendet ibland tas felaktiga beslut. Och hur skulle det se ut?

  Problemet med vård till de som vistas illegalt i landet har en enkel lösning. De som är i absolut akut behov av vård (men ingenting annat) ska givetvis få det. Efter utförd behandling utvisas personen ut ur Sverige. Svenska staten tar kontakt med personens hemland och debiterar kostnaden! Det är sedan upp till personens hemland och personen i fråga att sinsemellan göra upp om betalningen.

  Sverigedemokraterna vill:

  –  Ingen ska nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga men endast personer med tillstånd att vistas i landet ska ha rätt till skattesubventionerad vård. I särskilt akuta fall ska vård till de som vistas i Sverige illegalt debiteras personens ursprungsland. Personen ska givetvis snarast efter utförd vård utvisas ut ur landet.

  –  Istället för att lägga pengar på vård till de som vistas illegalt i Sverige vill vi satsa på fler vårdplatser samt sänka högkostnadsskyddet för medicin och vård som regeringen tillsammans med Socialdemokraterna höjt.

  Det är rent makabert och ett hån mot alla de människor som idag är i stort behov av akut tand- och sjukvård att det svenska samhället belönar brottslingar med förmåner som inte tillnärmelsevis kommer en stor skara mindre bemedlade medborgare till dels! Det sänder signal till omvärlden att fritt utnyttja ett system som i första hand bör vara ämnat dem som bidrar till dess existens.

  Det ställer vi inte upp på!

  Kenneth Malm
  Sverigedemokraterna Katrineholm
 • Svenskt kulturarv

  Av katrineholm den 4 februari, 2013
  0
  0

  Onsdagen den 30 januari höll Landstinget Sörmland konferens om nationella minoriteter i Sverige på Hotell Statt i Katrineholm. Till de nationella minoriteterna hör Samer, Tornedalingar, Svenskfinnar, Romer och Judar. År 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande.

  Det är givetvis positivt att värna nationella minoriteters kulturarv, men om man hävdar att det finns sådana kulturarv måste det ju följdriktigt också finnas ett majoritetens kulturarv!

  I oktober 2012 uttalade Ylva G Karlsson, landstingsråd för Miljöpartiet, följande i landstingsfullmäktige: ”Det svenska kulturarvet skulle jag vilja påstå att det finns inte! Det finns ingenting som kan kallas det svenska kulturarvet”.

  Ylva G Karlsson är inte den enda som har gjort dylika uttalanden de senaste åren  och man kan undra  över varför somliga endast förnekar det svenska kulturarvet och varför just de ges så stort utrymme i svenska medier? Vi Sverigedemokrater anser att det är viktigt att känna nationell stolthet och att bejaka det svenska kulturarvet och det svenska språket. Det är ett politiskt ställningstagande som står i opposition till sådana som Ylva G Karlsson. I ett öppet demokratiskt samhälle ska medborgarna själva kunna ta ställning till olika politiska åsiktsströmningar. Det förutsätter dock att olika åsikter tillåts nå ut till medborgarna, och utan att behäftas med nedsättande epitet såsom ”främlingsfientlig”.

  Likaväl som nationella minoriteter i Sverige ska ha rätt till sina kulturarv anser vi Sverigedemokrater att vi behöver bekräfta och värna det svenska kulturarvet (I vilket nationella minoriteters kulturarv ingår!). Det är givetvis upp till var och en att ha åsikter om det, men det är knappast konsekvent att särskilja och förneka det svenska kulturarvet och samtidigt erkänna andra!

  Kenneth Malm
  Ordförande SD Katrineholm

   

 • Politik handlar om ekonomiska och sociala prioriteringar!

  Av katrineholm den 4 februari, 2013
  0
  0

  Det klagas alltmer ute i kommunerna över invandringens kostnader ekonomiskt och socialt. Ett 20-tal kommuner har den senaste tiden deklarerat att de ligger på gränsen för vad de mäktar med.  Att ta hand om människor som inte har möjlighet till egen försörjning kostar!

  Det är ofta de som inte drabbas av svensk invandringspolitik som utger sig för att vara mest godhjärtade och toleranta! Människor med goda inkomster, med barn i klasser som till övervägande del består av ”svenska” barn, med boende i områden med huvudsakligen ”svenska” grannar etc. Jag har dock aldrig hört någon av dem föreslå höjd skatt för egen del eller att de skulle ha för avsikt att flytta till ett segregerat område i syfte att underlätta för samhället! Det vore att vänta att dessa välmående medborgare gick i bräschen för den mångkultur de själva förespråkar!

  Givetvis ska vi hjälpa människor i nöd! När dock hjälpen av en grupp övergår till att stjälpa en annan behöver vi ta oss en funderare på vad vi gör! Vi har idag stora grupper i samhället som lider av vår frikostiga invandringspolitik. Tyvärr är det inte politiskt välsett att sätta fokus på dessa individer och grupper, vilket kallas att ställa grupper mot varandra. Vi Sverigedemokrater yrkar enträget på en allsidig debatt.

  Vi värnar i första hand om de människor som redan är i landet. När dessa omhändertagits på ett bra sätt kan vi utvidga våra åtaganden

  Kenneth Malm
  Ordförande SD Katrineholm
 • Är nio procent av väljarkåren idioter?

  Av Sonia Andersson den 20 december, 2012
  0
  0

  På KK-debatt 16 november skriver Catarina Nitz:

  ”I opinionsmätningar på senare tid har Sverigedemokraterna kommit upp i nivåer kring nio procent av väljarsympatierna. Till alla er rasister och kvinno­föraktare där ute som döljer er bakom dessa siffror vill jag bara säga: Sluta att förstöra mitt land!” 

  Nitz tar sig friheten att sätta sig på hög häst och agera demokratins väktare.    Med sin generaliserande attityd idiotförklarar hon en betydande del av den svenska väljarkåren.

  Givetvis ska politiker oavsett partibeteckning klandras om de beter sig illa. Med sitt självgoda kommenterande avviker hon från den nyfikenhet på omvärlden som vanligen kännetecknar journalistiskt arbete där uppsökande, utredande, allsidigt informerande och neutralitet är bärande principer. 

  Så till Catarina Nitz vill vi säga: Sluta kalla oss och ALLA andra som sympatiserar med SD för rasister och kvinnoföraktare. Vi är till allra största delen vanliga knegare från olika samhällsskikt och kulturella miljöer. Detta skulle du upptäcka om du visar det allra minsta lilla intresse! 

  Kenneth Malm

  Lars Gunnlev, Sonia Andersson och Rolf Umevall