Styrelsen 2018 | Sverigedemokraterna i Katrineholm

Styrelsen 2018

Ordförande


Filip Lindahl

Vice ordförande


Johnny Flemström

2:e vice ordförande


Mica Vemic

Valberedning


Jan Lilja


Lars-Göran Karlsson


Lollo Karlsson