Styrelsen | Sverigedemokraterna i Katrineholm

Styrelsen

Kommunföreningsstyrelse 2018

Filip Lindahl – ordförande

Johnny Flemström – vice ordförande

Mica Vemic – andre vice ordförande

Per-Åke Lindahl – Ledamot

Jan-Åke Asp – Ledamot

Camilla Hermansson – Suppleant

Linda Hefvelin – Suppleant

Elsie Egestål – Suppleant

Sara Åberg – Suppleant

Valberedningen 2018

Jan Lilja
Lars-Göran Karlsson
Lollo Karlsson