Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Katrineholm

Våra företrädare


Kommunfullmäktigeledamöter 2014 – 2018

  1. Mica Vemic
  2. Filip Lindahl
  3. Morten Källström
  4. Jan Lilja

Kommunföreningsstyrelse 2017

Henrik Larsson – ordförande

Mica Vemic – vice ordförande

Filip Lindahl – andre vice ordförande

Per Åke Lindahl – Ledamot

– Ledamot

– Suppleant

– Suppleant

Valberedningen 2017

Johnny Flemström
Jan Lilja
Lars-Göran Karlsson

 

Nämnder

Kommunstyrelsen
Mica Vemic Ledamot
Morten Källström ersättare

Bildningsnämnden
Ingvar Larsson Ledamot
ersättare

Bygg- och miljönämnden
Morten Källström Ledamot
Jan Lilja ersättare

Service och tekniknämnden
Filip Lindahl Ledamot
Johnny Flemström ersättare

Socialnämnden
Mica Vemic Ledamot
Vakant ersättare

Katrineholms vatten och avfall
Ledamot

Valnämnden
Mica Vemic Ledamot
Henrik Larsson ersättare

Vård och omsorgsnämnden
Jan-Åke Asp Ledamot
Lars-Olof Mellqvist ersättare

Kultur och turismnämnden
Henrik Larsson Ledamot
ersättare

Kontaktuppgifter

Sverigedemokraterna Katrineholm
Box 15
641 21 Katrineholm
e-post: katrineholm@sd.se